كلينيك مشاوره و آزمايشگاه ژنتيك پزشكي انستيتو پاستور ايران
 

 تاریخ تأسیس: 1372

 

مسئول فنی: دکتر سیروس زینلی

آشنایی با مرکز:

كلينيك مشاوره و آزمايشگاه ژنتيك پزشكي انستيتو پاستور ايران از سال 1372 در بخش بیوتکنولوژی انستيتو پاستور فعال بوده است. همزمان با جدا شدن بخش پزشکی مولکولی از بخش بیوتکنولوژی این آزمایشگاه به فعالیت در بخش پزشکی مولکولی ادامه داده است. این آزمایشگاه به‌عنوان آزمایشگاه همکار مرکز مدیریت بیماری‌ها (اداره ژنتیک) علاوه بر پذیرش خانواده‌های ناقل تالاسمی و انجام تشخیص قبل از تولد برای آنان، نقش آموزش کارشناسان سایر آزمایشگاه‌های ژنتیک و انتقال تکنولوژی تشخیص قبل از تولد را بر عهده داشته است. هم‌چنین اعضای این بخش در بازدیدهای دوره‌ای سایر آزمایشگاه ها زیر نظر مرکز مدیریت بیماری‌ها فعالیت داشته‌اند.
مرکز مشاوره و آزمایشگاه ژنتیک انستیتو پاستور ایران با بیش از 20 سال سابقه در زمینه انجام آزمایشات ژنتیک بیماریها هم اکنون به عنوان آزمایشگاه مرجع کشوری تشخیص پیش از تولد در سطح ملی و بین المللی کاملا ًشناخته شده است. در این مرکز امکان انجام مشاوره و آزمایشات ژنتیک برای تعیین ناقلین و تشخیص قبل از تولد بیماری های توارثی مانند تالاسمی، هموفیلی، دوشن و PKU و... فراهم است. سابقه طولانی فعالیت در زمینه آزمایشات ژنتیک سبب گردیده که این مرکز توانایی تشخیص موارد پیچیده بیماری‌های ژنتیکی نظیر تالاسمی، دوشن و سایر بیماری‌های ژنتیک انسانی را داشته باشد.