اهمیت مشاوره ژنتیک

اهمیت مشاوره ژنتیک

:در صورتیکه شامل هر یک از موارد ذیل می باشید نیاز به مشاوره ژنتیک دارید

 – به هنگام زایمان حداقل ۳۵ سال داشته باشید.
 کودکی با یک نوع نقص مادرزادی دارید.
 شما یا همسرتان از نوعی اختلال مادرزادی رنج می ‏برید.
 شما یا همسرتان دارای سابقه خانوادگی سندرم داوون، عقب‏ ماندگی ذهنی ، سیستیک فایبروزیس، اسپینابیفیدا ، ضعف عضلانی ، اختلالات خونریزی دهنده،
 مشکلات استخوانی ، کوتولگی ، صرع، نقایص مادرزادی قلبی یا کوری هستید.
 شما یا همسرتان دارای سابقه خانوادگی ناشنوایی ارثی هستید (آزمایش پیش از تولد می تواند به شناسایی ناشنوایی مادرزادی ایجاد شده توسط ژن Connexin-26 کمک کند و به والدین و کادرپزشکی این فرصت را می ‏دهد که فورا این مشکل را حل کنند.
 شما و همسرتان خویشاوند (نسبی) هستید.
 سقط خودبه‏ خودی مکرر (معمولاً سه مورد یا بیشتر) داشته ‏اید.
ممکن است شما در مورد سابقه پزشکی خانواده ‏تان چیز زیادی ندانید.اگر پیش از باردار شدن از احتمال بروز مشکلات با خبر باشید، مجبور نخواهید بود که تصمیمات دشواری را بعد از باردار شدن بگیرید.