کتابخانه دیجیتال
   
 
   

 

                                       

                                                                                                    http://rsf.research.ac.ir                             

                  

                                                                                    

                                                                                               http://research.ac.ir

                                                                          

      http://lib.pasteur.ac.ir                                                                                                                                                          

 

نرم افزار کتابخانه

فهرست و آدرس منابع الکترونیک

استفاده از  (VPN )راهنمای تنظیم و ایجاد VPN Connection


دسترسی به VPN خارج از فضای انستیتوپاستور

سامانه منبع یاب

راهنماها و مستندات آموزشی

راهنماهای آموزشی قابل دانلود

کارگاه های آموزشی برگزار شده

کارگاه های آموزشی  سال جاری

اخبار مرتبط با کتابخانه

خط مشی، اهداف و ماموریت های کتابخانه دیجیتال

آیین نامه رعایت و حمایت از حقوق مالکیت معنوی بین المللی منابع دیجیتالی

پرسش از کتابدار

نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران  نوپا

فرم نظر سنجی کاربران کتابخانه دیجیتال

مزیت های استفاده از کتابخانه دیجیتال

کارکنان

 نقشه سایت

تازه های کتاب

شبکه اجتماعی

لینک های مفید

تماس با ما

 

 

آخرین بروز رسانی 1403/02/11