فرم نظرسنجی کاربران کتابخانه دیجیتال

جنس :    
رشته و مقطع تحصیلی:    
تاریخ :    
سن :    
.    
MSend
 
ردیف ویژگی ها وضعیت
1 میزان رضایت از قرائت خانه الکترونیکی در محیط کتابخانه
2 میزان استفاده از کتابخانه دیجیتالی
3 میزان رضایت از نحوه دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی آنلاین و ژورنال و غیره
4میزان رضایت از نحوه دسترس پذیری فایل الکترونیکی پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی
5 رضایت از آموزش شیوه استفاده از منابع (بصورت فیلم یا اسلاید)
6 دسترسی سریع به اخبار و تازه ها (از طریق وب سایت و یا در محل کتابخانه)
7 رضایت از روز آمد بودن منابع الکترونیک(به صورت سی دی یا آنلاین)
8 دریافت پاسخ مناسب در بخش پرسش از کتابداران
9 رضایت از جایگزینی منابع اطلاعاتی دیجیتالی بجای چاپی
10 رضایت از کمک و راهنمایی کتابداران برای استفاده از منابع الکترونیکی
   
رضایتمندی یا عدم رضایت از کارمند خاص با ذکر مورد: 
نظرات و پیشنهادات خود را به منظور اجرای بهتر تکریم ارباب رجوع بنویسید :