فرم درخواست سلول

 

****

 متقاضیان محترم، خواهشمند است بادر نظر گرفتن محدودیت های آزمایشگاهی خود درخواست را ارسال فرمایید.  لغو درخواست پس از آماده سازی سلول مقدور نیست و درصورت عدم تحویل در زمان مقرر،مسئولیت برعهده متقاضی خواهد بود

 

قابل توجه متقاضیان دریافت سلول :لطفاقبل از در خواست سلول های دارای محیط  کشت اختصاصی  حتما باکارشناسان مربوطه جهت اطمینان از قابل تحویل بودن سلول تماس حاصل فرمایید.در غیر اینصورت مسئولیت عدم ارائه سلول به عهده بانک سلولی نمی باشد(محیط کشت اختصاصی به محیطی گفته می شود که علاوه بر محیط های پایه دارای مواد و مکمل های دیگری نیز می باشند.)

 

تذکرمهم:

به اطلاع کلیه متقاضیان سلول درحال رشد(سلول در فلاسک) رسانده می شود که پس از آماده شدن سلول وتماس از طرف بانک سلولی با متقاضی،فقط به مدت 24 ساعت سلول در بانک سلولی نگهداری می شود وپس از آن سلول فریز وذخیره خواهد شد و هزینه مسترد نخواهد گردید.

همچنین لازم به ذکر است بانک سلولی در رابطه با سلول هایی که بنا به درخواست متقاضی از طریق پست ارسال می گردند هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

.

فرم درخواست سلول

رده های سلولی موجود در کاتالوگ بانک سلولی با توجه به درخواست محققین(به غیر از سلول های هیبریدوم) در اختیار آنان قرار می گیرد. پس از دریافت آن لاین درخواست سلول و تاییدآن، پیش فاکتور مربوطه توسط دورنگار برای متقاضیان ارسال خواهد شد. سپس باید هزینه سلولهای درخواستی به شماره حساب بانکی زیر واریز گردد. در خصوص سلولهایی که مخاطرات زیستی بالایی دارند، ضروری است فرم دیگری به منظور قبول مسئولیت سلول با پاتوژنیسیته  (pdf) بالا توسط متقاضی تکمیل شود تا سفارش به مرحله اجرا درآید. هزینه رده های سلولی  برای یک فلاسک سلول کشت داده شده و در حال رشد 12000000 ریال می باشد.

شماره حساب بانکی :حساب سیبا شماره 2173449002004، بانک ملی ایران،باشناسه پرداخت4352 شعبه پاستور ، کد 645

نام صاحب حساب : انستیتو پاستور ایران

در صورت پرداخت فیش مربوطه بلافاصله اعلام و تصویر فیش به آدرس ایمیل بانک سلولی ارسال شود.

 پس از ارسال فیش بانکی به  بانک سلولی شما می توانید پس از آماده شدن رده های سلول درخواستی ( بطور متوسط ظرف سه هفته ) رده های سلولی خود را دریافت نمایید.

ارائه اصل فرم درخواست سلول  (pdf) یا فرم درخواست سوپ سلول هیبریدوم (pdf)  ,فرم قبول مسئولیت (pdf) ( در صورت لزوم ) و فیش بانکی به هنگام دریافت رده های سلولی و یا سوپ سلولی  الزامی می باشد.

در مورد کلکسیون سلولهای هیبریدوم ، فقط 15 میلی لیتر سوپ سلولی از سلولهای هیبریدوم مورد تقاضا به قیمت تعیین شده برای کشت های در حال رشد به متقاضی داده می شود. معمولاً تحویل سلولهای هیبریدوم به افراد متقاضی امکان پذیر نمی باشد. در شرایط خاصی ارائه این سلولها فقط پس از دریافت موافقتنامه کتبی اهدا کنندگان این سلولها امکان پذیر خواهد بود.

نحوه دریافت سلول :

سلول در حال رشد : رده سلولی کشت داده شده در یک فلاسک کوچک (25 سانتیمتر مربع) درب بسته با پارافیلم حاوی 50 میلی لیتر محیط کشت فاقد سرم تحویل داده می شود.