بانک زیستی قارچهای بیماریزای ایران

 

بانک زیستی قارچهای بیماریزای ایران

Pathogenic Fungi Culture Collection

 

  لیست قارچها                  فرم درخواست                       فرمهای ضمیمه 

 • درخواست سویه منحصراً توسط اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور امکان پذیر می باشد  
   
 • برای شهرستان ها ، امکان ارسال نمونه ها از طریق پست هوایی بنا به درخواست با قبول هزینه ارسال توسط متقاضی وجود دارد.

مراحل درخواست: 

 • انتخاب قارچهای مورد نظر از لیست قارچها از لینک مربوطه فوق
 • تکمیل و ارسال فرم درخواست به صورت آنلاین از لینک مربوطه فوق
 • تکمیل فرمهای ضمیمه از لینک مربوطه فوق
 • مراجعه حضوری درخواست کننده یا نماینده ایشان به آدرس:  تهران- میدان پاستور- خیابان پاستور- خیابان 12 فروردین- پلاک 69، جهت پرداخت وجه سویه های درخواستی، ارائه فرمهای ضمیمه و تعیین تاریخ تحویل سویه ها پس از هماهنگی با شماره تلفن 64112804 .

ضرورتها

 •  تهیه نقشه ژنتیکی قارچ های بیماریزا با توجه به ویژگیهای قارچ و میزبان. این موضوع به آگاهی از الگوی پراکندگی و قرابت اجدادی این قارچ ها و باالطبع اتخاذ روشهای مناسب پیشگیری و کنترل موارد بیماری بویژه انواع اپیدمی های قارچی نظیر درماتو فیتوزیس کمک شایانی می نماید 
 • فراهم آمدن امکان انواع تحقیقات پایه و کاربردی در زمینه قارچ های بیماریزا شامل ست آپ نمودن روشهای تشخیص قارچ و بیماری، تعیین حساسیت دارویی قارچها 
 •  درآمدزایی از طریق فروش قارچ های موجود در کلکسیون به دانشگاه ها و سایر مراکز تحقیقاتی 

وضعیت موجود

نمونه ها شامل قارچ های جداسازی شده از موارد عفونتهای سطحی، زیر جلدی و  سیستمیک قارچی در مبتلایان مراجعه کننده به بخش قارچ شناسی انستیتو هستند.

این قارچها شامل انواع درماتوفیت،مخمرکاندیدایی،آسپرژیلوس و سایر ساپروفیتها به انضمام تعدادی سوش استاندارد می باشند.

تمامی قارچ ها به روش لیوفلیزاسیون و یا فریز در بخش قارچ شناسی انستیتو نگهداری شده و لیست به روز آنها در سایت انستیتو موجود می باشد. 

اهداف توسعه ای آینده
 • تهیه و نگهداری متمرکز قارچهای بیماریزا اعم از مخمر ها و قارچ های رشته ای
 • طبقه بندی و تهیه لیست کامپیوتری از قارچهای نگه داری شده و ارائه آنها به مراکز آموزشی و پژوهشی سراسر کشور
 • کنترل کیفی قارچ های نگه داری شده در مرکز
 • تهیه و تأمین نیاز کلیه مراکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی کشور
 • ارائه راهنمایی و مشاوره علمی به دانشگاهها و سایر مراکز تحقیقاتی و برگزاری دوره های آموزشی به صورت انفرادی یا گروهی در زمینه نگهداری و کاربرد قارچ ها  
 • انجام پروژه های تحقیقاتی جهت تولید استرین های قارچی مورد نیاز و تعیین ویژگی های اساسی از جمله فاکتورهای بیماریزایی قارچ های مذکور   

تماس با ما

نشانی: تهران، میدان پاستور، خیابان پاستور، خیابان 12 فروردین، پلاک 69

کدپستی 1316943551

تلفکس: 64112804 (9821+)