بانک زیستی قارچهای بیماریزای ایران

 

بانک زیستی قارچهای بیماریزای ایران

Pathogenic Fungi Culture Collection

 

  لیست قارچها                  فرم درخواست                      فرمهای ضمیمه 

 • درخواست سویه منحصراً توسط اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور امکان پذیر می باشد  
   قابل توجه دانشجویان و اساتید محترم، سویه های قارچی به هیچ عنوان ارسال نمی شود. برای دریافت سویه های قارچی مورد سفارش، می توانید نماینده ای از طرف خود به بخش قارچ شناسی بفرستید.

مراحل درخواست: 

 • انتخاب قارچهای مورد نظر از لیست قارچها از لینک مربوطه فوق
 • تکمیل و ارسال فرم درخواست به صورت آنلاین از لینک مربوطه فوق
 • تکمیل فرمهای ضمیمه از لینک مربوطه فوق
 • مراجعه حضوری درخواست کننده یا نماینده ایشان به آدرس:  تهران- میدان پاستور- خیابان پاستور- خیابان 12 فروردین- پلاک 69، جهت پرداخت وجه سویه های درخواستی، ارائه فرمهای ضمیمه و تعیین تاریخ تحویل سویه ها پس از هماهنگی با شماره تلفن 64112804 .

ضرورتها

 •  تهیه نقشه ژنتیکی قارچ های بیماریزا با توجه به ویژگیهای قارچ و میزبان. این موضوع به آگاهی از الگوی پراکندگی و قرابت اجدادی این قارچ ها و باالطبع اتخاذ روشهای مناسب پیشگیری و کنترل موارد بیماری بویژه انواع اپیدمی های قارچی نظیر درماتو فیتوزیس کمک شایانی می نماید 
 • فراهم آمدن امکان انواع تحقیقات پایه و کاربردی در زمینه قارچ های بیماریزا شامل ست آپ نمودن روشهای تشخیص قارچ و بیماری، تعیین حساسیت دارویی قارچها 
 •  درآمدزایی از طریق فروش قارچ های موجود در کلکسیون به دانشگاه ها و سایر مراکز تحقیقاتی 

وضعیت موجود

نمونه ها شامل قارچ های جداسازی شده از موارد عفونتهای سطحی، زیر جلدی و  سیستمیک قارچی در مبتلایان مراجعه کننده به بخش قارچ شناسی انستیتو هستند.

این قارچها شامل انواع درماتوفیت،مخمرکاندیدایی،آسپرژیلوس و سایر ساپروفیتها به انضمام تعدادی سوش استاندارد می باشند.

تمامی قارچ ها به روش لیوفلیزاسیون و یا فریز در بخش قارچ شناسی انستیتو نگهداری شده و لیست به روز آنها در سایت انستیتو موجود می باشد. 

اهداف توسعه ای آینده
 • تهیه و نگهداری متمرکز قارچهای بیماریزا اعم از مخمر ها و قارچ های رشته ای
 • طبقه بندی و تهیه لیست کامپیوتری از قارچهای نگه داری شده و ارائه آنها به مراکز آموزشی و پژوهشی سراسر کشور
 • کنترل کیفی قارچ های نگه داری شده در مرکز
 • تهیه و تأمین نیاز کلیه مراکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی کشور
 • ارائه راهنمایی و مشاوره علمی به دانشگاهها و سایر مراکز تحقیقاتی و برگزاری دوره های آموزشی به صورت انفرادی یا گروهی در زمینه نگهداری و کاربرد قارچ ها  
 • انجام پروژه های تحقیقاتی جهت تولید استرین های قارچی مورد نیاز و تعیین ویژگی های اساسی از جمله فاکتورهای بیماریزایی قارچ های مذکور   

تماس با ما

نشانی: تهران، میدان پاستور، خیابان پاستور، خیابان 12 فروردین، پلاک 69

کدپستی 1316943551

تلفکس: 64112804 (9821+)