بانک زیستی قارچ های بیماریزای ایران (PFCC)
 
 
پرکردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
فرم شماره  1- فرم درخواست سویه قارچی
درخواست کننده :
* نام : *نام خانوادگی:
* دپارتمان/بخش: * سازمان/مرکزتحقیقات:
*رتبه علمی : * سمت:
* آدرس:
*تلفن: * کد شهر *تلفن همراه :
*پست الکترونیکی: تاریخ :
   
پرداخت کننده وجه:
 نام:  نام خانوادگی:
 دپارتمان/بخش: سازمان/مرکزتحقیقات:
 آدرس:
 تلفن: کد شهر: تلفن همراه :
پست اکترونیک:    
       
 
     
 سویه قارچی:

راهنما :

  1. سویه (سویه های) مورد نظر را با توجه به ویژگیهای تعریف شده  هریک از آنها از لینک الفبایی لیست قارچها انتخاب نمایید.

  2. با کلیک نمودن در باکسهای ((نام سویه قارچی)) و ((شماره سویه)) در ذیل ، به ترتیب قارچهای موجود در کلکسیون و شماره های رفرانس مربوطه قابل انتخاب خواهد بود. در پایان هر انتخاب، جهت ثبت و رویت گزینه های انتخابی، دکمه ثبت سویه قارچی را کلیک نمایید.

  3. پس از ثبت کلیه سویه های مورد نظر دکمه ارسال را  جهت ثبت نهایی درخواست و اتمام فرایند کلیک نمائید.

 نام سویه قارچی
 شماره سویه (PFCC)
          
PFCC NumberName
89-2615Candida albicans
88-2878Candida parapsilosis
96-810 Candida albicans
96-810 Candida albicans
89-3003Candida albicans
235 Trichophyton mentagrophytes
51681Penicillium pinophilum
88-2878Candida parapsilosis
50041Aspergillus flavus
50271Candida albicans
12345678910...
  • آدرس: تهران - میدان پاستور - خیابان پاستور- خیابان 12 فروردین - پلاک 69 - صندوق پستی 13169-43551

  • تلفن/فکس : 64112804-021    , 02164112125        پست الکترونیک : mrab442@yahoo.com