مرکز تحقیقات میکروبیولوژی انستیتوپاستور ایران
 

معرفی مرکز :


مرکز تحقیقات میکروبیولوژی انستیتو پاستور ایران با هدف تحقیقات در زمینه دانش میکروب شناسی و حل مشکلات مرتبط با بیماری های عفونی در سال 1376 موافقت قطعی خود را دریافت کرد و به تصویب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسید.متاسفانه به دلایلی این مرکز سالها فعالیت خاصی نداشت تا اینکه به دستور جناب آقای دکتر قانعی در سال 1394 مسئولیت آن بر عهده جناب آقای دکتر سیادت گذاشته شد و از این تاریخ تاکنون مرکز با اعضا و شرایط جدید به صورت جدی و منظم درصدد احیا و راه اندازی مجدد آن بوده است .
اعضاء هیئت علمی این مرکز با دارا بودن دکتری تخصصی در زمینه باکتری شناسی، ایمنی شناسی، ویروس شناسی، قارچ شناسی، انگل شناسی و سایر رشته های مرتبط و با همکاری کارکنان مرکز با بکارگیری تجهیزات پیشرفته و به روز در آزمایشگاه های خود پاسخگوی نیاز های پژوهشی، آموزشی و تشخیصی مرتبط با بیماری های عفونی می باشند، بطوریکه در عرصه آموزشی دانشجویان Ph.D by research میکروب شناسی انستیتو پاستور فقط از طریق این مرکز می توانند مورد پذیرش قرار گیرند. این مرکز همچنین در زمینه برگزاری کارگاه های آموزش و سمینارهای علمی و تهیه دستورالعمل های درمانی فعالیت خواهد داشت.
مرکز تحقیقات میکروبیولوژی پاستور (MRC) بر آن است که با اتکا به خداوند بزرگ و با تکیه بر توان بالای اعضای مرکز وبا بکارگیری دانش و فناوری روز و همکاری سایر مراکز و سازمان های مرتبط بیش از پیش در جهت اعتلای سلامت مردم در زمینه بیماری های عفونی فعالیت نماید.