ارتباط با مرکز تحقیقات میکروبیولوژی

 


آدرس: تهران، میدان انقلاب، میدان پاستور، خیابان پاستور، خیابان 12 فروردین، پلاک 69
نزدیک ترین ایستگاه های مترو: میدان حر، دانشگاه امام علی (ع)

تلفن و فاکس: 64112823- 021
 
ایمیل ریاست مرکز: siadat@pasteur.ac.ir
 
ایمیل معاون پژوهشی: farzam_vaziri@yahoo.com
 
ایمیل معاون آموزشی: ali.nojoumi@gmail.com
 
ایمیل معاون اجرایی مرکز:    a_janani_2009@yahoo.com 
 
مسئول دبیرخانه مرکز: آقای علی نژاد
 
سایت مرکز: http://www.pasteur.ac.ir
 
کد پستی: 1316943551