مرکزهای تحقیقاتی
انجمن زیست فناوری سلامت http://www.healthbiotechnology.ir
طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم
- بنیاد علمی نخبگان
http://international.bmn.ir
شبكه شرق مديترانه ژنوميكس و بيوتكنولوژي سلامت
http://www.emhgbn.net
شبكه بيوتكنولوژي پزشكي كشور
http://www.mbn.ir
شبكه پزشكي مولكولي كشور
http://www.irmolmednet.ir
سازمان اطلاع رسانی سازمان انتقال خون ایران
موسسه تحقیقاتی رازی
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی(معاونت تحقیقات و فناوری)
وزارت علوم تحقیقات و فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران شبکه علمی کشور
انجمن جراحان قلب ایران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران
مرکز ملَی مطالعات اعتیاد
 
موسسه تحقیقاتی آلرژی ، آسم و ایمونولوژی
مرکز اموزش و پژوهش بیماری های پوست و جذام
مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا
مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر(عج)
موسسه تحقیقاتی علوم دارویی
مرکز تحقیقات سرطان ایران
مرکز پژوهش های علمی دانشجویان
مرکز تحقیقات دندانپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی تهران
مرکز تحقیقات و بانک فراورده های پیوندی ایران
مرکز تحقيقات غدد درون ريز دانشگاه علوم پزشکي تهران
مرکز تحقیقات رماتیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
مرکز تحقيقات مغز و اعصاب ايران
مرکز تحقیقات اخلاق و تازیخ پزشکی
مرکز تحقیقات ارولوژی

مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرکز تحقیقات چشم پزشکی
مرکز تحقیقات ایدز ایران
مرکز تحقیقات نانو فناوری
پایگاه تحقیقات جمعیت دانشگاه علوم پزشکی تهران