ایین نامه امانت کتاب

 

 

شرایط ونحوه امانت کتاب  

 

 

 

قوانین بخش امانت به شرح زیر می باشد

  

1-گروه عادی

 

شامل تمامی افرادی که به شکل های رسمی ،پیمانی ،قراردادی ،شرکتی و غیره با هر مدرک تحصیلی اعم از دیپلم الی دکترا در گروه عادی قرار گرفته و در امانت منابع از نظر تعداد و مدت زمان یکسان می باشند.

تعداد امانت کتب فارسی یا لاتین و Ebook جمعاٌ 5 عدد.

 

مدت زمان امانت 2 هفته (فارسی یا لاتین)

  

و 2 هفته امکان تمدید منابع قبل از سررسید عودت منبع .(تمدید فقط یک بار امکان پذیر می باشد و پس از اتمام تاریخ تمدید منبع باید به مخزن برگردانده شود)

  

2-گروه هیات علمی

 

هیات علمی شامل افرادی می باشد که در حکم کارگزینی آنها عنوان هیات علمی درج شده باشد این افراد ممکن است از نظر مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکترا باشند.

تعداد امانت کتب فارسی یا لاتین وEbook جمعاٌ 10 عدد.

مدت زمان عودت منابع 2 ماه.

 

امکان تمدید منابع 2 ماه می باشد که قبل از سررسید عودت منبع امکان پذیر می باشد.  تمدید فقط یک مرتبه

 

    جریمه دیر کرد منابع بابت هر روز 200 تومان از تاریخ سررسید تا عودت منابع به کتابخانه و در صورت عودت منبع و عدم پرداخت جریمه ، امکان تحویل منابع جدید مسدود میشود. این قانون به طورمشترک شامل تمام افراد عادی و هیات علمی می باشد.

در خصوص امانت منابع کتابخانه به اطلاع می رساند به غیر از پایان نامه ودیکشنری کلیه منابع کتابخانه امکان امانت دارد.

آئین نامه "امانت کتاب" به تائید شورای کتابخانه رسیده و با تائید معاون محترم پژوهشی با  شماره 97/030105/759 مورخ 30/3/97 مصوب گردیده و از همین تاریخ لازم الاجراء می باشد.