اخبار سال 1400

 

1400/12/18 لیست کتب جدید خریداری شده در سال 1400

1400/12/18 کارگاه آشنایی با شیوه های مشابهت یابی و ارزیابی سرقت علمی در مقالات

1400/12/15 کاشتن برای آینده ،پژوهش کاربردی 

1400/12/15 افزایش رویت پذیری مقالات و تولیدات علمی 

1400/12/07 کارگاه فعالیت های داوطلبانه در راستای خدمات کتابخانه های روستایی 

1400/12/04 کارگاه باز آموزی کتابداران در افق آینده 

1400/12/03 وبینار استاندارد سازی ،ذخیره سازی و اشتراک داده های پژوهشی با پلت فرم Mandeley Data

1400/12/03 کارگاه مجازی ترجمان دانش 

1400/11/05 کارگاه آشنایی با علم سنجی و ابزارهای آن

1400/11/04 وبینار Desk rejection مقالات

1400/11/03 کارگاه مجازی ترجمان دانش

1400/10/29 اطلاع رسانی دومین نمایشگاه مجازی بین المللی کتاب تهران، دوم الی ده بهمن ماه  

1400/10/08 اطلاع رسانی نمایشگاه داخلی فروش کتاب و نوشت افزار

1400/10/04 وبینار آشنایی با سامانه های نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران نوپا

1400/10/04 وبینار آشنایی با نرم افزار UciNet

1400/09/15  مجموعه کارگاه های روش تحقیق دانشگاه علوم پزشکی آبادان به مناسبت هفته پژوهش 

1400/09/13 مجموعه وبینارهای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در هفته ملی پژوهش و فناوری  

1400/09/03  سلسله کارگاه های علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی قم

1400/09/03 به اطلاع همکاران محترم میرساند سامانه مشابهت ياب برای استفاده در دسترس است. 

1400/09/01 سلسله کارگاه های آشنایی با علم سنجی و ابزارهای آن

1400/08/30 سلسله وبینارهای آموزش نویسندگی  

1400/08/23 اطلاعیه گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی 

1400/08/11 جستجو در پایگاه های اطلاعاتی 

1400/08/9  سلسله وبینارهای کارگاه  آموزش نویسندگی ویژه اساتید،محققین و دانشجویان 

1400/08/8 شناسایی مجلات نامعتبر و جعلی 

1400/07/01 آشنایی با سوء رفتارهای شایع در انتشار آثار پژوهشی و راه‌های پیشگیری از آن

1400/06/30 گارگاه مقدماتی مرور نظام مند و متاآنالیز 

1400/06/22 وبینار سیاست گذاری و تصمیم گیری آگاه از شواهد مبتنی بر نتایج تحقیقات 

1400/06/22 وبینار آموزشی XML پابمدسنترال

1400/06/15 وبینار تصمیم گیری و سیاست گذاری مبتنی بر تحقیقات سلامت 

1400/06/15 وبینار ویراستاری فنی مقالات انگلیسی  

1400/06/13 بهره گیری از داده های علم سنجی در توسعه تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی 

1400/05/09 وبینار آموزشی شاخص های جدید اسکوپوس

1400/05/03 وبینار آموزشی  ترسیم نقشه های علمی 

1400/05/03 کارگاه مجازی بین المللی آشنایی با انواع مطالعات مروری 

1400/04/21 کارگاه آشنایی با نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران نوپا 

1400/04/19 کارگاه کشوری سه روزه " آشنایی با نرم افزارهای متاآنالیز

1400/04/13 ضریب تاثیر مجلات سال 2020  

1400/04/06 وبینار آموزشی اخلاق در انتشار آثار پژوهشی 

1400/04/05  وبینار آموزشی مروری بر راهنمای عمومی در اخلاق حرفه ای  

1400/04/05  وضعیت مجلات دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال 2020  

1400/03/10 سالمندان و کتابخانه های عمومی 

1400/03/09 آشنایی با فرایند انتشار کتابهای علمی در ایران و جهان

1400/03/02 ضریب تاثیر مجلات سال 2019 

1400/02/28 وبینار اخلاق در نشر

1400/02/19 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال جدید

1400/02/18 بسته شدن سالن کتابخانه به علت شیوع مجدد کرونا

1400/02/05 ارزشیابی اثرات پژوهش های سلامت 

1400/01/22 آشنایی با نحوه تدوین و انتشار پیام پژوهش های سلامت

 1400/01/15 بازگشایی سالن کتابخانه