کتابخانه مرکزی انستیتو پاستور ایران

 

 خانم دکتر نوشین حقیقی پور

 رشته و مقطع تحصیلی : دکترای مهندسی پزشکی

سمت : رئیس کتابخانه مرکزی و مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی  

تلفن تماس : 64112446

ایمیل:haghighipour@pasteur.ac.ir

 centlib@pasteur.ac.ir

 

 

 آقای اسلام امینی

رشته و مقطع تحصیلی : لیسانس علوم تربیتی

سمت : کارشناس بخش نرم افزار و سخت افزار و مسئول سایت کتابخانه

تلفن تماس : 64112446

ایمیل:amini@pasteur.ac.ir

  

   

خانم هانا صالح زاده

رشته و مقطع تحصیلی :  کارشناس  بهداشت حرفه ای

سمت :کارشناس بخش خدمات فنی کتاب

تلفن تماس : 64112446

 

 

 

خانم سمانه محصل آزادی 

رشته و مقطع تحصیلی : ارشد بیوشیمی بالینی 

سمت : مسئول میز امانت

  تلفن تماس : 64112446

 

 

آدر پستی :

تهران ، خیابان پاستور، تقاطع خیابان 12 فروردین ،پلاک 69، کدپستی 1316943551