اخبار سال 99

 

99/12/11 لیست کتب جدید خریداری شده

99/11/29 اطلاعیه هشتمین نمایشگاه کتب دانشگاهی مجازی تهران

99/10/20 اطلاعیه نمایشگاه مجازی، بین المللی کتاب تهران 

 99/10/08 سامانه جامع طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور

99/10/08  اطلاعیه استفاده از سامانه جدید مشابهت یاب  

99/08/30 اطلاعیه  خرید کتاب از نمایشگاه مجازی کتاب  

99/07/16لیست کتب جدید خریداری شده 

99/05/01 اطلاعیه تعطیلی مجدد سالن مطالعه کتابخانه 

99/04/01 اطلاعیه بازگشایی کتابخانه

 99/03/13 اطلاعیه برگزاری کارگاه مجازی نرم افزار آموزشی EndNote  

99/03/13  اطلاعیه برگزاری کارگاه مجازی نرم افزار آموزشی Mendeley

99/02/13 اطلاعیه در خصوص نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و کاتالوگ ناشران

99/01/22 اطلاعیه تعطیلی کتابخانه