کارگاه word

·         عنوان کارگاه: تکنیک های کاربردی نرم‌افزار word در تنظیم پایان نامه

(چهارشنبه 13 آذر ساعت 16-12)

مدرس: جناب آقای مهندس سامانی

محتوای آموزشی کارگاه:

1- ایجاد "قسمت بندی یا بخش section" برای تعیین فصلها و صفحات مختلف متن و تنظیم مشخصات اختصاصی هر قسمت

2- تعریف "سبک یا شیوه style" برای تنظیم متن اصلی و عنوانهای مختلف و شماره‌گذاری عناوین

3- درج پاورقی و مروری بر نکات اصلی آن

4- شماره گذاری صفحات در قالبهای مختلف شماره گذاری برحسب بخشهای مختلف پایان نامه

5- تعریف زیرنویس شکل و بالانویس جدول برای تسهیل ایجاد فهرست شکل و جدول

6- تعریف cross-reference برای اتصال شماره گذاری شکلها و جدولها به شکل و جدول مربوط به خود

7- ایجاد فهرست مطالب، فهرست شکلها و فهرست جدولها

 

خواهشمند است جهت شرکت در کارگاه مذکور با شماره داخلی کتابخانه 2446 جناب آقای امینی تماس گرفته شود.