کارگاه Endnote

 ·         عنوان کارگاه: برگزاری  کارگاه  آموزشی نرم افزار EndNote

(سه شنبه 12 شهریور ساعت 11-9 و 13:30-11:30)

مدرس: جناب آقای مهندس مهرجو  مکان: سالن رازی ساختمان بالتازار

محتوای آموزشی  کارگاه:

1-    آشنایی با نرم افزار و جستجو در پایگاه های اینترنتی

تعریف و بررسی کاربرد نرم افزار در مقاله نویسی  و پایان نامه

آشنایی با محیط نرم افزار

2-    وارد کردن منابع در نرم افزار

وارد کردن منابع به صورت دستی

وارد کردن منابع پس از جستجو در پایگاه های اینترنتی

3-    وارد کردن منابع و ارجاع آن ها در متون و مقالات علمی

ارجاع منابع با استفاده از نرم افزار در متن و انتهای متن

4-    سبک های نگارشی (Styles)

نحوه انتخاب سبک های مختلف

نحوه ساخت یک سبک خاص

اضافه کردن سبک خاص به نرم افزار

 

لیست شرکت کنندگان در کارگاه