کارگاه mendeley

 ·         عنوان کارگاه: برگزاری  کارگاه  آموزشی نرم افزار Mendeley

(دوشنبه 11 شهریور ساعت 13-11:30و 15-13:30)

مدرس: جناب آقای مهندس مهرجو   مکان: سالن رازی ساختمان بالتازار

محتوای آموزشی کارگاه:

1-    آشنایی با نرم افزار و جستجو در پایگاه های اینترنتی

 تعریف و بررسی کاربرد نرم افزار در مقاله نویسی  و پایانامه

 آشنایی با محیط نرم افزار

2-    وارد کردن منابع در نرم افزار

  وارد کردن منابع به صورت دستی

 وارد کردن منابع پس از جستجو در پایگاه های اینترنتی

3-    وارد کردن منابع و ارجاع آن ها در متون و مقالات علمی

ارجاع منابع با استفاده از نرم افزار در متن و انتهای متن

4-    سبک های نگارشی (Styles)

نحوه انتخاب سبک های مختلف

اضافه کردن سبک خاص به نرم افزار

 

لیست شرکت کنندگان در کارگاه