کتابخانه مرکزی انستیتو پاستور ایران

 

درباره ما

(تاریخچه،هدف ، چشم انداز)

 تور مجازی کتابخانه مرکزی

 اطلاعات بخش های اداری و فنی کتابخانه

(بخش خدمات فنی کتابخانه مرکزی،اطلاع رسانی و تهیهء لیست کتابهای مورد نیاز،سفارشات و خرید کتاب،فهرست نویسی و آماده سازی منابع،بخش امانت و مخزن کتاب،برگزاری کارگاههای آموزشی،برگزاری نمایشگاه کتاب در داخل کتابخانه)

ای بروشور راهنمای استفاده از خدمات  کتابخانه HTML و  PDF

کارکنان

اخبار

اخبار سال 1400

اخبار سال 99

اخبار  سال98

اخبار  سال97

اخبار سال 96

اخبار سال 95

اخبار سال 94

اخبار سال 93

اخبار سال 92

 

 تماس با ما

پرسش از کتابدار

ساعت کار کتابخانه

شناسه استاندارد و بین المللی کتابخانه

پایان نامه

آیین نامه امانت کتاب

آیین نامه وجین منابع

آیین نامه عضویت و خدمات کتابخانه ای

پورتال کتابخانه دیجیتال

کارگاه های آموزشی برگزار شده

کارگاه های آموزشی سال جاری

راهنمای تنظیم و ایجاد Connectionو   VPN

   فرم نظر سنجی کاربران کتابخانه

خارج از فضای پاستور  VPN دسترسی به 

و سی دی  E-bookامانت  

راهنماهای آموزشی

  لوگو و آدرس منابع الکترونیک

راهنمای آموزشی نرم افزار کتابخانه

ضریب تاثیر مجلات  

 

نمایشگاههای کتاب در کتابخانه انستیتوپاستور 

از سال 93 الی 98

   گزارش عملکرد سالانه

  لینک های مفید

سامانه علم‌سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در آدرس:           http://isid.research.ac.ir 

  سامانه نشریات (مجلات) علمی پژوهشی علوم پزشکی کشور در آدرس:                   http://journals.research.ac.ir 

  سامانه مدیریت انتشارات و کتب دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در آدرس:                  http://books.research.ac.ir 

  سامانه پایان‌نامه‌های علوم پزشکی کشور در آدرس:                                                 http://thesis.research.ac.ir  

سامانه اعلام مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت در آدرس:                                http://blacklist.research.ac.ir

  سامانه انتشار نتایج و اخبار پژوهش‌های سلامت کشور در آدرس:                                 http://news.research.ac.ir 

سامانه منبع یاب (جستجو و بازیابی منابع اطلاعاتی پزشکی) در آدرس:                                   http://www.inlm.ir 

  سامانه علم سنجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در آدرس:                                 http ://usid.research.ac.ir 

  سامانه مشابهت یاب مقالات علوم پزشکی کشور در آدرس:                                          http://ppc.research.ac.ir 

  سامانه و بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی در آدرس:                                              http://idml.research.ac.ir  

سامانه کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی کشور در آدرس:                                                        http://www.inlm.ir

 

 

 

 

 نقشه سایت