راهبرد مشارکت

هر سازماني در راستاي تحقق اهداف، اجراي ماموريت ها و ارائه خدمت به مردم نيازمند توجه تام مخاطبان خود مي باشد. بديهي است بدون توجه مردم و بدون دريافت بازخورد هاي حاصل تعاملات دوسويه ، انتخاب راهبرد هاي ارائه خدمت، سخت و ناممکن مي گردد. به بيان ديگر ارائه خدمت به نحو شايسته زماني امکانپذير است که مخاطب، ميزان رضايتمندي خود را از دريافت خدمات اعلام ، تعامل و مشارکت خود را کامل نمايد. سازماني در ارائه خدمت موفق تر است که بتواند نظرات، پيشنهادات و انتقادات مخاطبين خود را دريافت و بر اساس آن راهبردهاي مناسبِ جلب رضايت را در چهارچوب قانون اتخاذ نمايد.

در اين راستا و به منظور جلب مشارکت هاي مردمي انستیتو پاستو ایران برخود لازم مي داند نظرات، پيشنهادات و انتقادات از طریق موارد زیر دریافت نمایند:

     

    • کلیه شهروندان می‌توانند شکایات و انتقادات خود را از طریق سامانه‌ “سامد” با آدرس : http://www.saamad.ir ارسال و کد رهگیری دریافت نمایند. درخواست‌های واصله به‌صورت مکانیزه به واحدهای تخصصی ذی‌ربط ارسال و پاسخ در سامانه درج می‌شود. شهروندان می‌توانند با استفاده از کد رهگیری پاسخ خود را دریافت نمایند. 
    • کلیه شهروندان می‌توانند نظرات خود را از طریق سامانه‌ “نظرسنجی مراجعین” با آدرس : http://fa.pasteur.ac.ir/Default.aspx”  ارسال و کد رهگیری دریافت نمایند. درخواست‌های واصله به‌صورت مکانیزه به واحدهای تخصصی ذی‌ربط ارسال و پاسخ در سامانه درج می‌شود. شهروندان می‌توانند با استفاده از کد رهگیری پاسخ خود را دریافت نمایند.
    • کلیه شهروندان می‌توانند انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق سامانه “پیشنهادات و انتقادات با آدرس : http://fa.pasteur.ac.ir/offer.aspx” که تحت همین عنوان در پایگاه اطلاع‌رسانی اداره قرار داده‌شده است، ارسال و کد رهگیری دریافت نمایند.  
    • شهروندان می توانند از طریق منو “تماس با ما” ، شماره تلفن،  مدیران و مسئولان اداره را دریافت و از این طریق با افراد مذکور ارتباط برقرار کنند.