کتابخانه مرکزی انستیتو پاستور ایران

  ۱) سامانه علم‌سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در آدرس:        http://isid.research.ac.ir

 ۲) سامانه نشریات (مجلات) علمی پژوهشی علوم پزشکی کشور در آدرس:                 http://journals.research.ac.ir

 ۳) سامانه مدیریت انتشارات و کتب دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در آدرس:                http://books.research.ac.ir

 ۴) سامانه پایان‌نامه‌های علوم پزشکی کشور در آدرس:                                                http://thesis.research.ac.ir

 ۵) سامانه اعلام مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت در آدرس:                               http://blacklist.research.ac.ir

 ۶) سامانه انتشار نتایج و اخبار پژوهش‌های سلامت کشور در آدرس:                                http://news.research.ac.ir

 ۷) سامانه منبع یاب (جستجو و بازیابی منابع اطلاعاتی پزشکی) در آدرس:                                   http://www.inlm.ir

 ۸) سامانه علم سنجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در آدرس:                                  http ://usid.research.ac.ir

 ۹) سامانه مشابهت یاب مقالات علوم پزشکی کشور در آدرس:                                          http://ppc.research.ac.ir

 ۱۰) سامانه و بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی در آدرس:                                             http://idml.research.ac.ir

۱۱) سامانه کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی کشور در آدرس:                                                       http://www.inlm.ir

 

12) گروه کتابداری واطلاع رسانی پزشکی                                                https://research.behdasht.gov.ir/medlib

 

13)  وب سایت مراکز تحقیقاتی مصوب قطعی                                                 https://research.behdasht.gov.ir/rc