کتابخانه مرکزی انستیتو پاستور ایران

 بخش خدمات فنی کتابخانه مرکزی:

کتابخانه انستیتو پاستور ایران در سال 1300 شمسی همزمان با تاسیس انستیتو پاستور ایران شکل گرفت .

این مرکز تحت نظارت معاونت تحقیقات، فناوری و آموزش انستیتو پاستور ایران ، فعالیت خود را انجام می دهد.

کتابخانه مرکزی انستیتو دارای سالن مطالعه و مخزن کتابها می باشد. بخشی از سالن مطالعه به سایت کامپیوتر اختصاص داده شده است که می تواند برای جستجوی منابع، استفاده از سامانه های الکترونیک و سایر موارد توسط کاربران و مراجعه کنندگان مورد استفاده قرار گیرد.

این کتابخانه در سال های اخیر مجهز به نرم افزار کتابداری دیجیتال پارس آذرخش گردیده است.

بخش های خدمات فنی و اداری کتابخانه به قرار زیر است:

 

- اطلاع رسانی و تهیهء لیست کتابهای مورد نیاز:

اطلاع رسانی در مورد تاریخ برگزاری نمایشگاههای کتاب از طریق ارسال پیام های اتوماسیون به کلیه کارمندان انستیتو و همچنین مدیر آموزش جهت استحضار دانشجویان از طریق رئیس کتابخانه انجام می گیرد.

به پیوست پیام های مذکور، لیست کتابهایی که توسط ناشران در نمایشگاه ارائه خواهد شد به صورت آنلاین و همچنین فیزیکی به افراد عرضه می گردد.

اطلاع رسانی مذکور در چندین نوبت از طریق رئیس انستیتو و کارشناس نرم افزار کتابخانه جهت یادآوری تکرار می گردد.

لیست کتابها بر اساس نیاز سنجی اعضای هیات علمی و درخواست دانشجویان و کارمندان بخشهای تحقیقاتی و با تائید روسای گروههای تحقیقاتی و همچنین بر مبنای نیاز به جایگزینی کتابهای جدید به جای کتابهای وجین شده و یا کتابهای چاپ جدید، تهیه می گردد.

در پاره ای از موارد، کتابهای رفرانسی که از نظر موضوعی در زمینهء تحقیقات در حال انجام انستیتو و همچنین رشته های دانشجویان دکترای تخصصی انستیتو می باشد، نیز انتخاب می گردند.

لیست مذکور توسط کتابدار و کارشناس بخش خدمات فنی کتاب با استفاده از نرم افزار کتابخانه دیجیتال مورد ارزیابی قرار می گیرد و با عناوین موجود در مخزن کتاب از نقطه نظر تکراری بودن و همچنین وضعیت موجود مورد تطبیق قرار می گیرد.

 

سفارشات و خرید کتاب :

بر اساس اعلام ناشران ، برآورد نیازهای بخش های مختلف انستیتو و بر اساس بودجهء تخصیص یافته برای خرید کتاب ، لیست کتابهای مورد نظر تهیه می گردد.

بخش اعظم خرید کتاب و انجام سفارشات توسط کارشناس کتابخانه از نمایشگاه بین المللی کتاب و از کتاب های لاتین انجام می گیرد.

بخش کوچکتری از بودجه مصروف خرید کتاب از نمایشگاه کتب کاربردی می گردد. در موارد محدودی حسب اعلام نیاز متقاضیان کتب فارسی نیز خریداری می گردد.

 

فهرست نویسی و آماده سازی منابع:

در این بخش از فعالیت کتابخانه ، کارشناس کتابداری منابع را از نقطه نظر موضوعی مورد بررسی قرار می دهد و مطابق استانداردهای بین المللی کتابداری ، مبادرت به فهرست نویسی و طبقه بندی آنها می نماید.

سیستم طبقه بندی کتب در این مرکز بر اساس رده بندی NLM می باشد که مبتنی بر طبقه بندی موضوعی بین المللی است. این سیستم منحصر به کتابهای پزشکی و علوم وابسته می باشد که توسط کتابخانه پزشکی آمریکا تهیه و منتشر می گردد .

منابع پس از فهرست نویسی و طبقه بندی به بخش آماده سازی تحویل داده می شود تا نسبت به نصب بارکد و برچسب عطف، به ترتیب در قفسه ها قرار داده شوند.

جهت سهولت در بازیابی و دسترسی به منابع فهرست شده، اطلاعات آن به نرم افزار جامع کتابخانه منتقل می گردد و فهرست و اطلاعات مذکور از طریق نرم افزار تحت وب کتابخانه دیجیتال به آدرس اینترنتی “lib.pasteur.ac.ir” قابل جستجو می باشد.

 

بخش امانت و مخزن کتاب :

بخش امانت کتابخانه مستقیما به مراجعه کنندگان خدمات ارائه می نماید. وظایف این بخش، امانت دادن کتاب، تمدید امانت ، تحویل مجدد کتاب از امانت گیرنده ها ، راهنمائی مراجعین در جستجوی کتاب مورد نیازشان و جریمه افرادی که در باز پس دادن کتاب تاخیر داشته اند، می باشد. فعالیت های بخش امانت کتابخانه با استفاده از سیستم نرم افزاری جامع کتابخانه ای انجام می گیرد.

لازمهء امانت گرفتن کتاب، عضویت در کتابخانه می باشد و متقاضیان می توانند با ارائه یک قطعه عکس و تکمیل فرم عضویت کتابخانه ، عضو کتابخانه انستیتو شوند و بر اساس قوانین و آئین نامه های امانت از این خدمات استفاده کنند.

لیست دانشجویان جدید از طریق مدیر آموزش برای کتابخانه ارسال می گردد تا مراحل عضویت آنها در کتابخانه متعاقبا انجام گیرد.

تجهیز کتابخانه به نرم افزار کتابداری تسهیلاتی را برای اعضای هیات علمی، کارمندان و دانشجویان فراهم آورده تا ابتدا منبع مورد نظر خود را از طریق کامپیوتر خود و یا کامپیوترهای مستقر در کتابخانه جستجو نمایند و سپس برای امانت گرفتن آن اقدام نمایند.

بخش نمایه سازی و آماده سازی پایان نامه ها

مهمترین فعالیت این بخش در زمینهء ثبت و آماده سازی پایان نامه ها می باشد. طبق آئین نامه های موجود یک نسخه از پایان نامه های دانشجویانی که موفق به دفاع از پایان نامه خود می گردند به پیوست نامهء مدیر آموزش انستیتو به کتابخانه ارسال می گردد.

در امر نمایه سازی ، واژه ها و یا اصطلاحات استاندارد به پایان نامه ها اختصاص داده می شود تا از این طریق توصیف محتوائی آنها برای تسهیل دست یابی به پایان نامه ها میسر گردد. پایان نامه ها ، پس از ورود به کتابخانه، ثبت و نمایه سازی می گردند و سپس اطلاعات مربوط به آنها وارد نرم افزار کتابخانه می شود پس از آماده سازی و نصب شماره و بارکد ، انها در قفسه های مربوط به پایان نامه ها قرار می گیرند.

لیست پایان نامه ها بر اساس نام نگارنده ، سال دفاع ، کلمات کلیدی در نرم افزار کتابخانه قابل جستجو می باشد. علاوه بر این اطلاعات کتاب شناختیپایان نامه ها در کارت های تنظیم شده در برگه دان نیز موجود می باشد. استفاده و امانت پايان نامه ها فقط در داخل کتابخانه و با ارائه کارت معتبر انجام مي گيرد و خروج آنها از کتابخانه غیر قانونی می باشد.

اطلاعات مربوط به پایان نامه ها با یک فاصله زمانی از طریق نرم افزار پارس آذرخش به روز گردیده و در سامانه پایان نامه های علوم پزشکی کشور در آدرس http://thesis.research.ac.ir قابل فراخوانی می گردد.

 

اطلاع رسانی :

کلیه اطلاعات مربوط به رخدادهای مرتبط با کتاب، برگزاری نمایشگاه کتاب ، دسترسی به سامانه های جدید الکترونیک، منابع جدید الکترونیک ، موارد دسترسی آزمایشی به منابع ، برگزاری کارکاههای آموزشی، برگزاری نمایشگاه کتاب در داخل کتابخانه انستیتو پاستور و .... از طریق اتوماسیون و بارگذاری در سایت اخبار کتابخانه مرکزی و دیجیتال انجام می گیرد.

 

برگزاری کارگاههای آموزشی :

سالانه چندین کارگاه آموزشی جهت معرفی و آموزش تئوری و عملی استفاده از سامانه های الکترونیک در چندین نوبت توسط کتابخانه انستیتو پاستور انجام می گیرد که متمرکز بر آموزش موارد زیر می باشد:

Scopus، ScienceDirect، Proquest، ClinicalKey، UpToDate، Mendeley، Thomson Reuters

موضوع برگزاری این کارگاهها ابتدا در کمیته مربوط به رسیدگی به برگزاری کارگاهها تحت نظارت حوزهء پژوهشی مصوب می گردد و سپس در سایت آموزش مداوم انستیتو منعکس می گردد. کلیه کارگاههائی که برگزار می گردند دارای امتیاز بازآموزی می باشند . اسلایدهای آموزشی کارگاهها در سایت کتابخانه مرکزی و دیجیتال قرار می گیرند. اطلاعیه برگزاری آنها از طریق اتوماسیون ، بخش "اخبار" و نصب آگهر در محل کتابخانه به اطلاع اعضای هیات علمی ، همکاران و دانشجویان می رسد.

 

برگزاری نمایشگاه کتاب در داخل کتابخانه :

 .هر ساله یکبار در بهمن ماه نمایشگاه کتاب از تجمیع کلیه کتابهای خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب و همچنین نمایشگاه کتب کاربردی در داخل کتابخانهء انستیتو برگزار می گردد