کتابخانه مرکزی انستیتو پاستور ایران

 

 خانم دکتر نوشین حقیقی پور

 رشته و مقطع تحصیلی : دکترای مهندسی پزشکی

سمت : رئیس کتابخانه مرکزی و مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی 

تلفن تماس : 64112446-021

ایمیل:haghighipour@pasteur.ac.ir

centlib@pasteur.ac.ir

 

 

 آقای اسلام امینی

رشته و مقطع تحصیلی : لیسانس علوم تربیتی

سمت : کارشناس بخش نرم افزار و سخت افزار و مسئول سایت کتابخانه

تلفن تماس : 64112446-021

ایمیل:amini@pasteur.ac.ir

 

 

خانم هانا صالح زاده

رشته و مقطع تحصیلی : کارشناس  بهداشت حرفه ای 

سمت :کارشناس بخش خدمات فنی کتاب

تلفن تماس : 64112446-021

 

 

خانم سمانه محصل آزادی 

رشته و مقطع تحصیلی : ارشد بیوشیمی بالینی

سمت : مسئول میز امانت

  تلفن تماس : 64112446-021

 

 

آدر پستی :

تهران ، خیابان پاستور، تقاطع خیابان 12 فروردین ،پلاک 69، کدپستی 1316943551