کتابخانه مرکزی انستیتو پاستور ایران

 

 

بخش پایان نامه  های کتابخانه ، مشتمل بر 439 (  آمار تا مورخه 1401/04/05 می باشد) عنوان که به زبانهای انگلیسی و فارسی نگارش شده که در ارشیو کتابخانه موجود می باشد و 80 درصد این پایانامه ها مربوط به دانشجویان داخل انستیتوپاستور می باشد و اغلب در زمینه علوم پایه پزشکی می باشد .  

 

طبق قوانین داخلی کتابخانه ، پایان نامه ها به هیچ عنوان امانت داده نمی شوند و امکان زیراکس یاکپی ... نیز میسر نمی باشد و فقط داخل سالن مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد.

*پایان نامه ها در لینک کتابخانه دیجیتال قابل جستجو می باشد*