شرايط ورود و نام نويسي

ضمن خیر مقدم به دانشجویان عزیز ورودی جدید به اطلاع می رساند مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان Ph.Dبه شرح زیر را به اداره آموزش تحویل دهید :

 1. 8 قطعه عکس پشت نویسی شده (شامل نام ، نام خانوادگی ، رشته) 
 2.  5 سری فتوکپی کامل از تمامی صفحات شناسنامه به همراه اصل آن
 3. 5 سری فتوکپی از کارت ملی به همراه اصل آن
 4. CD حاوي اسكن عكس 300dpi ، اسكن تمامي صفحات شناسنامه و اسكن كارت ملي.
 5. اصل وکپی دانشنامه و ریز نمرات کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای که نشان دهنده فراغت از تحصیل باشد . 
 6. 2 سری اصل وکپی نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه
 7. اصل وکپی مدرک زبان:
 • MHLE حداقل نمره 50 (نمرات 45 تا 49 بصورت مشروط‌)
 •  MCHE )MSRTسابق) حداقل نمره 50 و یا 475  (نمرات 45 تا 49 و 455 تا 474 بصورت مشروط )
 • TOEFL حداقل نمره  480 (شامل تافل های خارج از کشور و آزمون های تافل موسسه ETS که به دو صورت PBT و iBT و تحت نظر سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار می شود  (نمرات 432 تا 479 به صورت مشروط )
 • TOLIMO حداقل نمره 480 (نمرات 432 تا 479 به صورت مشروط )
 • IELTS حداقل نمره 5 (مدرک آکادمیک )(نمرات 5/4 تا 9/4 بصورت مشروط )
 • MELAB حداقل نمره 70 (نمرات 63 تا 69 بصورت مشروط)
 1. موافقت نامه بدون قید و شرط برای ادامه تحصیل از بالاترین مقام مسئول اداری و گواهی مرخصی بدون حقوق سالیانه برای مربیان رسمی
 2. حکم استخدام رسمی ( جهت استفاده کنندگان از سهمیه مازاد مربیان رسمی )
 3. گواهی وضعیت طرح نیروی انسانی (اتمام طرح نیروی انسانی ، معافیت یا ترخیص از طرح نیروی انسانی )
 4. گواهی فارغ التحصیلی برای دانشجویان ترم آخر تحصیل
 5. تعیین وضعیت بدهی به صندوق رفاه

  مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد: 

        8 قطعه عکس پشت نویسی شده (شامل نام ، نام خانوادگی ، رشته)
 6.        5 سری فتوکپی کامل از تمامی صفحات شناسنامه به همراه اصل آن 
 7.       5 سری فتوکپی از کارت ملی به همراه اصل آن
 8. CD حاوي اسكن عكس 300dpi ، اسكن تمامي صفحات شناسنامه و اسكن كارت ملي.
 9.         2 سری اصل وکپی نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه
 10.       اصل و کپی گواهی پایان یا معافیت از طرح برای فارغ التحصیلان رشته های پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی .
 11.       اصل و کپی گواهی پایان یا معافیت از طرح و یا هر مدرکی که نشاندهنده وضعیت طرح باشد برای فارغ التحصیلان رشته های پرستاری ، اتاق عمل ، هوشبری ، رادیولوژی ، علوم آزمایشگاهی ، فوریتهای پزشکی ، پرستاری دندانپزشکی و بهداشت دهان . 
 12.      گواهی فارغ التحصیلی برای دانشجویان ترم آخر تحصیل
 13.   تعیین وضعیت بدهی به صندوق رفاه       اصل وکپی دانشنامه و ریز نمرات کارشناسی و یا مدرکی که نشان دهنده فراغت از تحصیل باشد .

 حضور دانشجو در زمان ثبت نام الزامی میباشد.

 

 بازگشت به صفحه اصلي