آزمایشگاه سیتوژنتیک

 

 

 (مدیر آزمایشگاه :دکتر محمدعلی شکرگزار (هیأت‌علمی رسمی
-

کارشناس: کارشناس (ارشد): شهرام آذری  


 

(این آزمایشگاه از نخستین آزمایشگاه‌های تأسیس‌شده در سال 1374 در بخش بانک سلولی ایران است. از وظایف این آزمایشگاه ساخت انواع محیط‌های کشت سلول جهت رشد و تکثیر رده‌های سلولی و محیط‌های کشت میکروبی به‌منظور تعیین انواع آلودگی‌های میکروبی محیط‌های کشت و رده‌های سلولی است. همچنین در صورت آلودگی میکروبی، قارچی و مخمر، درمان رده‌های سلولی با این گونه از میکروارگانیسم‌ها را بر عهده دارد. تهیه و کنترل کیفی و انتخاب بهترین نوع سرم جنین گوساله FBS نیز بر عهده این آزمایشگاه است. آلودگی سلول‌ها به انواع گونه‌های مایکوپلاسمایی که بسیار شایع بوده و راه‌های جستجو و درمان آن نیازمند دقّت بالا، امکانات خاص و تجربه است. اصولاً برای کنترل و درمان آلودگی ناشی از گونه‌های مایکوپلاسما و به دلیل مقاومت دارویی قابل‌توجه، توانایی سرایت به سایر رده‌ها به‌صورت گسترده، بانک‌های سلولی همواره نیازمند آزمایشگاهی مجهز به‌صورت ویژه می‌باشند. در این آزمایشگاه نیز با استفاده از روش‌های کشت میکروبی بر روی آگار، رنگ‌آمیزی فلورسنت و استفاده از PCR این کار به‌صورت مستمر انجام شده و پس از تأیید آلودگی مایکوپلاسمایی از طریق روش‌های فوق‌الذکر، اقدام به درمان آنتی‌بیوتیکی رده سلولی موردنظر با آنتی‌بیوتیک‌های اختصاصی مایکوپلاسما می‌شود. سلول‌های تیمار شده پس از تأیید رفع آلودگی مایکوپلاسمایی جهت تکثیر و تهیه استوک سلولی به آزمایشگاه روتین کشت سلولی تحویل داده می‌شوند