کارکنان

 

دکتر مهدی فرخی(رییس بخش و عضو هیئت علمی)

دکتر محمدعلی شکرگزار(عضو هیئت علمی و مدیر گروه تحقیقات و فن آوری های نوین) 

دکتر نوشین حقیقی پور(عضو هیئت علمی)

دکتر مهدی حبیبی انبوهی(عضو هیئت علمی)

دکترشاهین بنکدار (عضو هیئت علمی)

دکتر امیر امان زاده

دکتر شهرام آذری

وحید ملاکاظمی ها

لیلا قاضی زاده

سمیه میرزازاده

آرزو سنجری

فاطمه نجاتی

مرسده بابالویی

فاطمه عسگری شکوه

زهرا مقدسی(طرح نیروی انسانی)

آرش خرم(طرح نیروی انسانی)

نغمه آل اسحاق

اسلام عبدی

 جمشید اسمعیل زاده قریب دوستی