کتابخانه مرکزی انستیتو پاستور ایران

   

کتابخانه انستیتو پاستور ایران از ساعت 8 صبح الی 16 در طول هفته (شنبه الی چهار شنبه) در بخش امانت و مخزن در خدمت مراجعین  محترم ، همکاران داخلی و  مراجعین از تمامی دانشگاه ها و موسسات  علمی کشور می باشد  و همچنین سالن مطالعه کتابخانه در طول هفته ( شنبه الی چهارشنبه ) از ساعت 8 الی 20 شب جهت مطالعه باز می باشد.

با توجه به شیوع کرونا و تغییر ساعات ادارات ،ساعت کار کتابخانه در بخش

 امانت و عودت و همچنین سالن مطالعه از ساعت 7:30 الی 14:30 می باشد