کتابخانه مرکزی انستیتو پاستور ایران

   

کتابخانه انستیتو پاستور ایران از ساعت 8 صبح الی 16 در طول هفته (شنبه الی چهار شنبه) در بخش امانت و مخزن در خدمت مراجعین  محترم ، همکاران داخلی و  مراجعین از تمامی دانشگاه ها و موسسات  علمی کشور می باشد  .

 

با توجه به مصوبه جدید دولت در تابستان  و تغییر ساعات ادارات ،ساعت کار

 

 کتابخانه در بخش 

 

 

 

 امانت و عودت و همچنین سالن مطالعه از موخه 21خرداد الی 3 شهریور

 

از ساعت 7 الی 13:30 می باشد