ارسال سلول های درخواستی

 

1.      پیگیری موقعیت مرسولات از طریق سایت تی پی جی www.tpg.ir و خطوط تلفنی

2.      دریافت از مبدأ و تحویل در مقصد Door to Door

3.      ارسال بیشتر ( غالب ) مرسولات از طریق خطوط هوایی

4.      امکان استفاده از سرویس تحویل (تحویل بسته قبل از ساعت 12 ظهر در مقصد)

5.      امکان استفاده از سرویس پس کرایه

لازم به ذکر است بانک سلولی در قبال سلول های ارسالی از طریق tpgهیچ گونه مسئولیتی ندارد.