آموزش

اداره اموزش انستيتو پاستور ايران

اخبار
 

قابل توجه دانشجویان انستیتو پاستور ایران :

  •      در تمام مقالات استخراج شده از پايان نامه ، نام دانشجو به عنوان اولین نویسنده و انستيتو پاستور ايران به عنوان مکان کار می بايست مرکز اول ذکر شود .
  • دربخش تقدير (Acknowledgement  ) قید گردد که مقاله منتج از کار پایان نامه می باشد و انستيتو پاستور ايران بعنوان تأمين کننده بودجه پايان نامه ذکر شود .
معرفي
امكانات
استادان
 
دانشجويان
مقررات و ايين نامه ها
راهنماي دانشجو
سر فصل های مرتبط با انتخاب پایان نامه دانشجویان دوره دکتری Ph.D انستیتو پاستور ایران
 
دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D By Research) 
 
صندوق رفاه دانشجویان
 
شورای تحصیلات تکمیلی 
 
كميته تحقيقات دانشجويي
تماس با ما