آموزش

اداره اموزش انستيتو پاستور ايران

اخبار
  • به اين وسيله به اطلاع كليه متقاضيان شركت در  دوره دكتري Ph.D ميرساند انستيتو پاستور ايران فاقد امكانات خوابگاه ميباشد.
  • مدارک لازم جهت ثبت نام  دانشجویان جدید الورود (ادامه مطلب) 
 

قابل توجه دانشجویان انستیتو پاستور ایران :

  •      در تمام مقالات استخراج شده از پايان نامه ، نام دانشجو به عنوان اولین نویسنده و انستيتو پاستور ايران به عنوان مکان کار می بايست مرکز اول ذکر شود .
  • دربخش تقدير (Acknowledgement  ) قید گردد که مقاله منتج از کار پایان نامه می باشد و انستيتو پاستور ايران بعنوان تأمين کننده بودجه پايان نامه ذکر شود .