پرسش و پاسخ های متداول

1- ساعات کار واکسیناسیون را مشخص فرمایید؟

 • ساعت کار واکسیناسیون از ساعت 8 صبح الی 15 بعد از ظهر می باشد

2- چه نوع واکسنهایی انسیتو پاستور ایران تزریق می کنند؟

 • واكسن هپاتيت B
 • واكسن ديفتري-كزاز (DT)
 • واكسن فلج اطفال (OPV)
 • واكسن ديفتري-كزازوسياه سرفه (DTP)
 • واكسن سرخك-سرخجه واوريون (MMR)
 • واكسن BCG
 • واكسن آنفلوانزا
 • واكسن تب زرد
 • واكسن هاري
 • سرم ضد هاري

3. دفعات مراجعه برای هپاتیت را ذکر بفرمایید ؟

 • در سه نوبت نوبت دوم  یک ماه بعد و نوبت سوم 6 ماه بعد

4- دفعات مراجعه برای دیفتری را ذکر بفرمایید؟ 

 • در سه نوبت نوبت دوم یک ماه بعد و نوبت سوم 7 ماه بعد

5- آیا واکسن نوزاد و کودکان هم انجام می شود؟

 • واکسن کودکان مطابق زمانبندی کشوری انجام می شود.

6- برای گرفتن کارت بین المللی و تب زرد چه مدارکی لازم است؟

 •  در ساعات اداری از ساعت 8 ال 15 با پاسپورت مراجعه فرمایید