فرم نظرسنجی وب سایت

جنس :    
تحصیلات:
   
 
 
ردیف ویژگی ها وضعیت
1 محتوای اطلاعات ارائه شده توسط وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید
2 سهولت دسترسی به اطلاعات بخشها و واحدهای مورد نیاز در وب سایت چگونه است؟
3 انعکاس اخبار پاستور در وب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
4در مجموع به وب سایت چه امتیازی می دهید؟
   
از آنجا که انستیتو در حال طراحی وب سایت جدید می باشد، خواهشمند است در صورت تمایل نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهینه سازی وب سایت در زیر مرقوم فرمایید.